24.2.2013 த.ம.அ சந்திப்பு சொற்பொழிவு - டாக்டர்.வ.ஜெயதேவன்


மண்ணின் குரல் வெளியீட்டில் மேலும் ஒரு பதிவினையும் வெளியிடுகின்றேன்.சிறப்புச் சொற்பொழிவுகளில் ஒன்றான டாக்டர்.வ.ஜெயதேவனின் சொற்பொழிவின் பதிவு இது.

இலக்கிய ஆய்வுகள் இன்று.


தமிழ் நாட்டு கல்விச் சூழலில் நடைபெறுகின்ற பொதுவான நிலையை விளக்குமும் ஒரு சொற்பொழிவாக  இது அமைந்துள்ளது. அன்புடன்
முனைவர்.க. சுபாஷிணி
[தமிழ் மரபு அறக்கட்டளை]

0 comments:

Followers

THF goes blogging!

Heritage Tunes | மண்ணின் குரல் © 2008. Blog design by Randomness