கூத்து பட்டறை முத்துசாமி
தமிழகத்தின் தொன்மையான கலைவடிவங்களில் ஒன்று கூத்து. இன்றைய நவீன கலை உலகில் கூத்து எனும் இக்கலைக்கு உள்ள நிலை பற்றி விளக்குகின்றார் மூத்த தமிழ் எழுத்தாளர் கூத்து பட்டறை முத்துசாமி. இவர் நவீன காலத்தில் நகர மக்களுக்கு அறிமுகப் படுத்துவதில் பெரும் பங்காற்றியவர்.


பேட்டியில் பங்கு பெறுபவர்கள்: திரு.மாலன், திரு.நரசய்யா, முனைவர்.க. சுபாஷிணி-:பகுதி 1

-:பகுதி 2

-:பகுதி 3

-:பகுதி 4

-:பகுதி 5

-:பகுதி 6

-:பகுதி 7

-:பகுதி 8


பேட்டி ஒலிப்பதிவு: முனைவர்.க. சுபாஷிணி.

Followers

THF goes blogging!

Heritage Tunes | மண்ணின் குரல் © 2008. Blog design by Randomness