கண்ணனின் கவிதை - அண்டகோளம்


நா.கண்ணன்


அண்டகோளம்..!

திருக்குறள் உரைகள் - நாகநந்தி (2)

திருக்குறள் உரைகள் - வழங்குபவர் மறைந்த பேராசிரியர் டி.வேணுகோபால் (நாகநந்தி)

இவ்வொலிப்பதிவுகளை தமிழ் மரபு அறக்கட்டளைக்காகச் சேகரித்து வழங்கியவர் திரு. ஹரிகிருஷ்ணன் அவர்கள்.

ஆனந்தம்.. ஆனந்தம்.. ஆனந்தமே!


தமிழ்த்தேனீ


தமிழ் மரபு அறக்கட்டளையின் மரபு அணில்


ஆனந்தம்.. ஆனந்தம்.. ஆனந்தமே!

Followers

THF goes blogging!

Heritage Tunes | மண்ணின் குரல் © 2008. Blog design by Randomness