பத்துப்பாட்டு முற்றோதல் - பகுதி 1, 2, 3

வணக்கம்.

தமிழ் மரபு அறக்கட்டளையின் மின் தமிழ் வாசகர்களுக்கு எனது மனம் நிறைந்த இனிய தீபாவளி நல் வாழ்த்துக்கள்.

இன்றைய நாளை சிறப்பிக்க இரண்டு அங்கங்கள் இடம் பெறுகின்றன. அவை செம்மொழி தமிழாய்வு மத்திய நிறுவனம் தயாரித்து வெளியிட்டுள்ள பத்துப்பாட்டு முற்றோதல் ஒலிப்பதிவுகள். பாகம்1, 2 , 3 ஆகியவை. (இவை செம்மொழி தமிழாய்வு மத்திய நிறுவனத்தின் அனுமதி பெற்று தயாரித்து இங்கு இணைக்கப்படுகின்றது)

அடுத்து இடம் பெறுவது ஒரு பேட்டியின் விழியப்பதிவு (2 பகுதிகள்)

1.பத்துப்பாட்டு முற்றோதல் ( நன்றி: செம்மொழி தமிழாய்வு மத்திய நிறுவனம் )

பாகம் 1
அ. திருமுருகாற்றுப்படை

முற்றோதுபவர்கள்:
பேராசிரியர் மா.வயித்தியலிங்கன்
முனைவர் மார்கரெட் பாஸ்டின்
பேராசிரியர் அரிமளம் சு.பத்மநாபன்
பேராசிரியர் பிரமிளா குருமூர்த்தி
திரு.டி.கே.எஸ். கலைவாணன்
பேராசிரியர் க.இராம.தீதாலட்சுமி
பேராசிரியர் எஸ்.ஏ.கே.துர்கா

ஆ.பெருநாராற்றுப்படை
முற்றோதுபவர்கள்:
பேராசிரியர் மா.வயித்தியலிங்கன்
முனைவர் மார்கரெட் பாஸ்டின்
பேராசிரியர் அரிமளம் சு.பத்மநாபன்
பேராசிரியர் பிரமிளா குருமூர்த்தி
திரு.டி.கே.எஸ். கலைவாணன்


பாகம் 2
அ.சிறுபாணாற்றுப்படை

முற்றோதுபவர்கள்:
திரு.டி.கே.எஸ். கலைவாணன்
பேராசிரியர் க.இராம.தீதாலட்சுமி
பேராசிரியர் மா.வயித்தியலிங்கன்
பேராசிரியர் எஸ்.ஏ.கே.துர்கா
பேராசிரியர் அரிமளம் சு.பத்மநாபன்
முனைவர் மார்கரெட் பாஸ்டின்

ஆ.பெறும்பாணாற்றுப்படை
முற்றோதுபவர்கள்:
பேராசிரியர் பிரமிளா குருமூர்த்தி
திரு.டி.கே.எஸ். கலைவாணன்
பேராசிரியர் க.இராம.தீதாலட்சுமி
பேராசிரியர் மா.வயித்தியலிங்கன்
முனைவர் மார்கரெட் பாஸ்டின்
பேராசிரியர் அரிமளம் சு.பத்மநாபன்
பேராசிரியர் எஸ்.ஏ.கே.துர்கா


பாகம் 3
அ.முல்லைப்பாட்டு

முற்றோதுபவர்கள்:
பேராசிரியர் மா.வயித்தியலிங்கன்
பேராசிரியர் எஸ்.ஏ.கே.துர்கா
பேராசிரியர் அரிமளம் சு.பத்மநாபன்


ஆ.மதுரைக்காஞ்சி
முற்றோதுபவர்கள்:
பேராசிரியர் பிரமிளா குருமூர்த்தி
திரு.டி.கே.எஸ். கலைவாணன்
பேராசிரியர் எஸ்.ஏ.கே.துர்கா
பேராசிரியர் மா.வயித்தியலிங்கன்
பேராசிரியர் அரிமளம் சு.பத்மநாபன்
திரு.மா.கோடிலிங்கம்

அன்புடன்
சுபா

சாஸ்தா சரித்திரக் கும்மி

வணக்கம் மின்தமிழ் நண்பர்களே.

தமிழ் மரபு அறக்கட்டளையின் இம்மாத மண்ணின் குரல் இன்று மலர்கின்றது.!

இம்மாதப் பதிவைச் சிறப்பிப்பது சாஸ்தா சரித்திரக் கும்மி.

இந்த நூலில் 20 பாகங்கள் உள்ளன. இவற்றை முழுமையாக கிராமிய கும்மி இசை வடிவத்தில் நமக்காக பாடி பதிவு செய்து அனுப்பியிருக்கின்றார் திருநெல்வேலியைச் சேர்ந்த திருமதி.ஜெயலட்சுமி அவர்கள்.

இவர்களுக்கும் இவருக்குத் தமிழ் மரபு அறக்கட்டளையை அறிமுகம் செய்து வைத்த திரு.ஜடாயு அவர்களுக்கும் நம் நன்றி.
பதிவைக் கேட்க :
படிவு 1
பதிவு 2
பதிவு 3

இவ்வொலிப்பதிவுகளைக் கேட்டு அவை தொடர்பான உங்கள் கருத்துக்களையும் இங்கே பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள்.

அன்புடன்
சுபா
[தமிழ் மரபு அறக்கட்டளை]

Followers

THF goes blogging!

Heritage Tunes | மண்ணின் குரல் © 2008. Blog design by Randomness