மூலிகைமணி கண்ணப்பரின் சித்த மருத்துவமுயற்சிகள் - II

கடந்த மாத வெளியீட்டில் மூலிகை மருத்துவ நிபுணர் திரு.வேங்கடேசன் அவர்கள் தனது தந்தையார் கண்ணப்பர் அவர்கள் முயற்சியில் தொடங்கப்பட்ட சித்த மருத்துவ முயற்சிகளை விளக்கியிருந்தார். அதன் தொடர்ச்சியை இம்மாத பதிவுகளில் கேட்கலாம்.

மேலும் சில படங்களும் பதிவுகளின் விளக்கங்களும் இப்பகுதியில்
உள்ளன.


பேட்டியில் பங்கு பெறுபவர்கள்: திரு.அ.சுகுமாரன், சுபாஷினி
-:பகுதி 7
-:பகுதி 8
-:பகுதி 9
-:பகுதி 10
-:பகுதி 11
-:பகுதி 12
-:பகுதி 13
-:பகுதி 14
-:பகுதி 15


பேட்டி ஒலிப்பதிவு: முனைவர்.க. சுபாஷிணி .

Followers

THF goes blogging!

Heritage Tunes | மண்ணின் குரல் © 2008. Blog design by Randomness