வாரம் ஒரு ஆலயம்

வாரம் ஒரு ஆலயம் By Nataraj Prakash


Episode-008: Sri Vallakkottai Murugan Thirukovil Vallakkottai

Episode-009: Arulmigu Vakrakaliamman Thirukovilthiruvakkarai

Episode-010: Sri Sarvamangala Sametha Palli Kondeswarar Alayam Surutapalli

Episode-011: Sri Subramaniaswamy Temple – Ettukudi

Episode-012: Venkatesa Perumal Thirukovil Thiru Mukkoodal

For Temple Legends of Tamilnadu, visit our Talapurana Website.

Read directions for reaching the temples mentioned in this Podcast at “Min Tamil”


Thread name “Vaaram Oru Alayam”


1 comments:

Jagadeesh | February 10, 2010 at 7:58 AM

really intresting,one thing u need to change, is the way how u present, u have to be professional when u say things.....thanks for u good work.

Followers

THF goes blogging!

Heritage Tunes | மண்ணின் குரல் © 2008. Blog design by Randomness