திரு.சத்யமூர்த்தியுடன் ஒரு சிறப்புக் கலந்துரையாடல் - 1

திரு.சத்யமூர்த்தி


தொல் பொருள் ஆய்வு நிபுணர் திரு.சத்யமூர்த்தி அவர்களுடானான சிறப்புப் பேட்டி. இம்மாதம் இரண்டு பாகங்கள் இங்கு வெளியிடப்படுகின்றன. திரு.சத்யமூர்த்தி அவர்கள் ரீச் (REACH) தொண்டூழிய நிறுவனத்தின் புரவலர் மற்றும் ஆய்வு நூலாசிரியர். இவரது ஆய்வில் வெளியீடு கண்டுள்ள நூல்கள்:


1. Nataraja Temple -Study of Art and Architecture(1978)
2. Catalogue of Roman Gold coins in Kerala (1991)
3. Excavation Report - Iron Age in Kerala (1992)
4. Mural Traditions of Kerala (2004)
5. Punch Marked Coins of Kerala –C.D.

பாகம் 1
பாகம் 2


இப்பேட்டிகளைத் தமிழ் மரபு அறக்கட்டளைக்காக ஒலிப்பதிவு செய்தவர் மரபு அணில் தமிழ்த்தேனீ அவர்கள்: அவருக்கும் இந்த பேட்டிக்கான ஏற்பாட்டினில் உதவிய திரு: சந்திரசேகரனுக்கும் நமது நன்றிகள்:
REACH News:
Software professionals take up cleaning of temples [Nov 28, 2007]
http://www.hindu.com/2007/11/28/stories/2007112859880300.htmRe

storation of 1,200-year-old temple to begin June[Jun 01,2008]
http://www.thehindu.com/2008/06/01/stories/2008060156281500.htm

[June 4, 2008]

http://www.hindu.com/2008/06/04/stories/2008060461001100.htm

1 comments:

Anonymous | August 24, 2008 at 7:44 AM

I am fortunate to have listened to this interview. In our village Kalakad in Tirunelveli district, knowingly or unknowingly we are trying to follow the great advice of Mr. Sathyamurthy: For the renovation of the Rajagopuram that is just getting started (scafolding completed), it was very difficult to make sthapathis accept to use lime mortor instead of cement! However ancient paramapara stapathis of Karuvelangulam, near our village itself have come forward to do the challenging work in traditional way. I have read that such stapathis from Tirunelveli area were in great demand during the rule of Travancore kings of Chera nadu, of which kalakad was a part for some time.

Thank you for a stimulating series

Followers

THF goes blogging!

Heritage Tunes | மண்ணின் குரல் © 2008. Blog design by Randomness