கடலோடி நரசய்யாவின் மதராச பட்டினம் - 1

திரு.நரசய்யா

மதராச பட்டினம்- வரலாற்று சான்றுகளை பகிர்ந்து கொள்ளும் ஒரு முயற்சி. மதராஸ் உருவான வரலாறு, முக்கிய ஆவணங்கள், செய்திகள், என பல சுவாரசியமான விஷயங்களை நம்மோடு பகிர்ந்து கொள்கிறார் கடலோடி நரசய்யா.

பாகம் 1 - மதராஸ் உருவான வரலாறு

திரு நரசய்யாவைப் பற்றி...

நூல்கள்:

1) கடலோடி (மூன்று பதிவுகள்)

2) சாதாரண மனிதன் - சிட்டியின் வாழ்க்கை வரலாறு

3) கடல் வழி வணிகம் (அரசு பரிசு பெற்றது)

4) சொல்லொணாப்பேறு (மூன்றாவ்து தொகுப்பு அரசு பரிசு)

5) மதராசபட்டினம் (அரசு பரிசு)

6) தீர்க்கரேகைகள் (இரண்டாவ்து தொகுப்பு இரண்டு பரிசுகள்)

7) நரச்ய்யா கதைகள் (மதுரைக் கல்லூரியில் ஆறு வருட்ங்கள் துணைப் பாட நூல்)ஆங்கிலம்

1 Madras (1639 - 1947) published by Badri

2. English and Tamil co-authored with S Muthiah Overcoming challenges - வெற்றியின் சாதனை presently teaching subjects related to sea and ports in marine institutes of Chennai


0 comments:

Followers

THF goes blogging!

Heritage Tunes | மண்ணின் குரல் © 2008. Blog design by Randomness