தமிழ்த்தேனீயின் பழமொழி விளக்கம் - 2


தமிழ்த்தேனீ


தமிழ் மரபு அறக்கட்டளையின் மரபு அணில்


2.அழுத பிள்ளை பால் குடிக்கும்

0 comments:

Followers

THF goes blogging!

Heritage Tunes | மண்ணின் குரல் © 2008. Blog design by Randomness