சுத்தானந்த பாரதியார் பாடல்கள்

கவியோகி அவர்களின் வாழ்க்கை வரலாறு மற்றும் பாடல்கள்:-பகுதி 1: கவியோகியின் குரலில் விளக்கம்; கவியோகியின் வாழ்க்கை வரலாறு ஆங்கிலத்திலும் தமிழிலும். இதனைக் கேட்க

-பகுதி 2: கவியோகி பாடல்கள்

-பகுதி 3: கவியோகி பாடல்கள்இவற்றை த.ம.அறக்கட்டளை வெளியீட்டுக்காக வழங்கியவர் கவியோகி அவர்களின் பேரன் திரு.சந்திரசேகர் அவர்கள்.

1 comments:

கிருஷ்ணமூர்த்தி | November 23, 2009 at 9:36 AM

மிகவும் சந்தோஷமான தருணம் இது.
நன்றி

Followers

THF goes blogging!

Heritage Tunes | மண்ணின் குரல் © 2008. Blog design by Randomness