வேர்களைத் தேடி - எஸ்.பாலசுப்ரமணியம் B+

கடல் வழி ஆய்வும் குமரிக் கண்ட வாலாறும் பற்றிய தனது ஆய்வுகளை எஸ்.பாலசுப்ரமணியம் B+ பகிர்ந்து கொள்கின்றார். வேர்களைத் தேடி இவர் மேற்கொள்ளும் முயற்சிகளை அறிமுகப்படுத்தும் பதிவாக இது அமைகின்றது.
-:வேர்களைத் தேடி


பேட்டி கண்டவர்: முனைவர்.க. சுபாஷிணி.

2 comments:

Thanu | October 14, 2010 at 6:49 PM

மிகவும் அழகாக பதிவு செய்யட்டுள்ளது.வாழ்த்துக்கள்

Bala | July 7, 2011 at 7:24 AM

சிவ. பாலசுப்ரமணியன் அவர்களின் தொடர்பு எண் கிடைக்குமா..?

Followers

THF goes blogging!

Heritage Tunes | மண்ணின் குரல் © 2008. Blog design by Randomness