மூலிகைமணி கண்ணப்பரின் சித்த மருத்துவமுயற்சிகள்

மூலிகை மருத்துவ நிபுணர் திரு.வேங்கடேசன் அவர்கள் தனது தந்தையார் கண்ணப்பர் அவர்கள் முயற்சியில் தொடங்கப்பட்ட சித்த மருத்துவ முயற்சிகளை இந்தப் பேட்டிகளில் விவரிக்கின்றார். மேலும் சில் படங்களும் விளக்கங்களும் இப்பகுதியில்
உள்ளன.


பேட்டியில் பங்கு பெறுபவர்கள்: திரு.அ.சுகுமாரன், முனைவர்.க. சுபாஷிணி

-:பகுதி 1
-:பகுதி 2
-:பகுதி 3
-:பகுதி 4
-:பகுதி 5
-:பகுதி 6
பேட்டி ஒலிப்பதிவு: முனைவர்.க. சுபாஷிணி.

0 comments:

Followers

THF goes blogging!

Heritage Tunes | மண்ணின் குரல் © 2008. Blog design by Randomness