கடல் வணிகம் - ஒரிசா பாலு

இப்பேட்டியில்:
-கடல் ஆய்வுகளைப் பற்றிய பொது விளக்கம்.
-பாப்புவா நியுகினி நாட்டில் தமிழ் சொற்களைப் பற்றிய சில செய்திகள்
-கடல் வணிகம்..
-கடல் ஆமைகளின் பங்கு..

போன்ற தகவல்கள் இடம்பெறுகின்றன.
-:கடல் வணிகம்


பேட்டி கண்டவர்: சுபாஷினி 

1 comments:

Thanu | October 14, 2010 at 6:38 PM

Good Audio post. But seems to be not full interview. Could you post the remaining part of the interview

Followers

THF goes blogging!

Heritage Tunes | மண்ணின் குரல் © 2008. Blog design by Randomness