தினம் ஒரு இலக்கியம் அறிவோம்! 18

தினம் ஒரு இலக்கியம் அறிவோம்! 18

கொங்கு தமிழ் - 3. வண்டிபழமை பேசி வழங்கும் கொங்கு தமிழ் வழக்கில் அமைந்த ஒரு நாட்டுப்புறக்கதை.

கதையைக் கேட்க இங்கே அழுத்தவும்.

கொங்கு தமிழ் - 2. பவளமணிபழமை பேசி வழங்கும் கொங்கு தமிழ் வழக்கில் அமைந்த ஒரு நாட்டுப்புறக்கதை.

கதையைக் கேட்க இங்கே அழுத்தவும்

கொங்கு தமிழ் - பகட்டுக்கு இரவல்பழமை பேசி வழங்கும் கொங்கு தமிழ் வழக்கில் அமைந்த ஒரு நாட்டுப்புறக்கதை.

கதையைக் கேட்க இங்கே அழுத்தவும்.


வெற்றிக்கனியை எட்டிப் பறிப்போமா (6)

வெற்றிக்கனியை எட்டிப்பறிபோமா? (5)

வெற்றிக்கனியை எட்டிப்பறிபோமா? (5)

வெற்றிக்கனியை எட்டிப்பறிப்போமா? (3)

வெற்றிக்கனியை எட்டிப்பறிப்போமா? (3)

அடடா .. டென்சன் பார்ட்டியா நீங்கள்?

30 நொடிகளில் வெற்றி !

வெற்றிக்கனியை எட்டிப்பறிப்போமா? (1)

வெற்றிக்கனியை எட்டிப்பறிப்போமா?(2)

தமிழ் மரபு அறக்கட்டளை - SBS வானொலி பேட்டி

ஆஸ்திரேலியாவிலிருந்து ஒலிபரப்பாகும் SBS வானொலியில் தமிழ் மரபு அறக்கட்டளை பற்றிய  பேட்டி வெளியிடப்பட்டுள்ளது. இப்பேட்டியை இங்கே கேட்கலாம். 


 பேட்டியைக் கேட்க

http://www.sbs.com.au/yourlanguage/tamil/en/content/everyone-has-idea-only-few-act-it

Followers

THF goes blogging!

Heritage Tunes | மண்ணின் குரல் © 2008. Blog design by Randomness