பாரதியார் பாடல்கள்
-பாடல் 1: போராடக் கற்றுத் தந்தவர் யாரிங்கே?

-பாடல் 2: பச்சை மரகதப் பட்டு விரித்து படுத்து கிடக்குது இயற்கை

-பாடல் 3: மலையைக் குடைந்தெடுத்து

-பாடல் 4: கும்பிகளே ஓடிவந்து

-பாடல் 5: எட்டயபுரத்தானுக்கு


இவற்றை த.ம.அறக்கட்டளை வெளியீட்டுக்காக சேகரித்து வழங்கியவர் திரு.ஆண்டோ பீட்டர்.

0 comments:

Followers

THF goes blogging!

Heritage Tunes | மண்ணின் குரல் © 2008. Blog design by Randomness