சங்கமம் 2010 நித்யஸ்ரீ பாடல்கள்

-பாடல் 1: உன்னைக் காண கண் கோடி வேண்டும்

-பாடல் 2: எங்கள் நாட்டுகெந்த நாடு ஈடு

-பாடல் 3: களைப்படைந்தால்

-பாடல் 4: ஓம் சக்தி ஓம் சக்தி ஓம்

-பாடல் 5: குறை ஒன்றும் இல்லை

-பாடல் 6: ஜனனி ஜனனி

-பாடல் 7: சாந்தி நிலவ வேண்டும்


இப்பாடல்களை ஒலிப்பதிவு செய்து வழங்கியவர்.திரு.சந்திரசேகரன்.

0 comments:

Followers

THF goes blogging!

Heritage Tunes | மண்ணின் குரல் © 2008. Blog design by Randomness