திருக்குறள் உரைகள் - நாகநந்தி

திருக்குறள் உரைகள் - வழங்குபவர் மறைந்த பேராசிரியர் டி.வேணுகோபால் (நாகநந்தி)

இவ்வொலிப்பதிவுகளை தமிழ் மரபு அறக்கட்டளைக்காகச் சேகரித்து வழங்கியவர் திரு. ஹரிகிருஷ்ணன் அவர்கள்.

-:பகுதி 1
-:பகுதி 2
-:பகுதி 3
-:பகுதி 4

4 comments:

Rajnikant | February 5, 2011 at 7:31 PM

Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.

Mohan | February 21, 2011 at 5:40 AM

Dear Hari, After reading your recent article in Thendral (Feb'11), I have accessed this URL. Excellent speech by your beloved teacher. I have been following your articles in Thendral and like them the most. Waiting for more of your Guru's speech. Thank you so much. -Mohan Gandhi S

Valai | March 3, 2011 at 6:30 AM

Arputham , arputham, Really brilliant. Post some more

thamizmagiz | March 21, 2011 at 6:50 AM

திரு. ஹரி,
பதிவுகளுக்கு மிகவும் நன்றி.
தென்றல் எடுத்ததும் நான் படிப்பது உங்கள் பக்கம்தான். நல்ல தமிழை எடுத்துக்காட்டும் உங்கள் பணியால் மிகவும் பயன் பெறுகிறேன்.
நன்றிகள்
-டில்லிதுரை

Followers

THF goes blogging!

Heritage Tunes | மண்ணின் குரல் © 2008. Blog design by Randomness