வலங்கைமான் - பாடைக்காவடிவலங்கைமான் - பாடைக்காவடி வழிபாடு சிறப்புச் செய்திகள்
கட்டுரை ஆசிரியர்: கா.நெடுஞ்செழியன் (காப்பாட்சியாளர்) . இக்கட்டுரை கல்வெட்டு காலாண்டிதழ் - 54 (2000, ஏப்ரல்) இதழில் வெளிவந்தது.

கட்டுரை வாசிப்பு: முனைவர்.க. சுபாஷிணி.

0 comments:

Followers

THF goes blogging!

Heritage Tunes | மண்ணின் குரல் © 2008. Blog design by Randomness