உலக மரபு தின விழா நிகழ்ச்சி உரைகள்

L-R-Ms. Satyabama, Supdt.Archeologist-ASI, Shri. Muthaiah (Mr.Madras!), Shri.KRA Narasaiah, Shri.Axel Saurer of German Consulate, Shri.Srinivasa Raghavan , M.D of Sundaram Finance

நிகழ்ச்சி வரவேற்புரை: Ms.Satyabama சொற்பொழிவைக் கேட்க..!

நிகழ்ச்சியின் சிறப்பு விருந்தினர் திரு.நரசைய்யாவின் சொற்பொழிவைக் கேட்க..!

சிறப்புரை: Axel Saurer உரையைக் கேட்க..!

சிறப்புரை: ஸ்ரீனிவாச ராகவன் உரையைக் கேட்க..!

சிறப்புரை: திரு.முத்தையா உரையைக் கேட்க..!


மேலும் செய்திகள்.
மேலும் படங்கள்.

இந்த ஒலிப்பதிவுகளையும் படங்களையும் மண்ணின் குரல் மாத வெளியீட்டிற்கு அனுப்பி வைத்தவர்: திரு.சந்திரசேகரன்(சென்னை - தமிழகம்)

0 comments:

Followers

THF goes blogging!

Heritage Tunes | மண்ணின் குரல் © 2008. Blog design by Randomness