பத்துப்பாட்டு முற்றோதல் - பகுதி 1, 2, 3

வணக்கம்.

தமிழ் மரபு அறக்கட்டளையின் மின் தமிழ் வாசகர்களுக்கு எனது மனம் நிறைந்த இனிய தீபாவளி நல் வாழ்த்துக்கள்.

இன்றைய நாளை சிறப்பிக்க இரண்டு அங்கங்கள் இடம் பெறுகின்றன. அவை செம்மொழி தமிழாய்வு மத்திய நிறுவனம் தயாரித்து வெளியிட்டுள்ள பத்துப்பாட்டு முற்றோதல் ஒலிப்பதிவுகள். பாகம்1, 2 , 3 ஆகியவை. (இவை செம்மொழி தமிழாய்வு மத்திய நிறுவனத்தின் அனுமதி பெற்று தயாரித்து இங்கு இணைக்கப்படுகின்றது)

அடுத்து இடம் பெறுவது ஒரு பேட்டியின் விழியப்பதிவு (2 பகுதிகள்)

1.பத்துப்பாட்டு முற்றோதல் ( நன்றி: செம்மொழி தமிழாய்வு மத்திய நிறுவனம் )

பாகம் 1
அ. திருமுருகாற்றுப்படை

முற்றோதுபவர்கள்:
பேராசிரியர் மா.வயித்தியலிங்கன்
முனைவர் மார்கரெட் பாஸ்டின்
பேராசிரியர் அரிமளம் சு.பத்மநாபன்
பேராசிரியர் பிரமிளா குருமூர்த்தி
திரு.டி.கே.எஸ். கலைவாணன்
பேராசிரியர் க.இராம.தீதாலட்சுமி
பேராசிரியர் எஸ்.ஏ.கே.துர்கா

ஆ.பெருநாராற்றுப்படை
முற்றோதுபவர்கள்:
பேராசிரியர் மா.வயித்தியலிங்கன்
முனைவர் மார்கரெட் பாஸ்டின்
பேராசிரியர் அரிமளம் சு.பத்மநாபன்
பேராசிரியர் பிரமிளா குருமூர்த்தி
திரு.டி.கே.எஸ். கலைவாணன்


பாகம் 2
அ.சிறுபாணாற்றுப்படை

முற்றோதுபவர்கள்:
திரு.டி.கே.எஸ். கலைவாணன்
பேராசிரியர் க.இராம.தீதாலட்சுமி
பேராசிரியர் மா.வயித்தியலிங்கன்
பேராசிரியர் எஸ்.ஏ.கே.துர்கா
பேராசிரியர் அரிமளம் சு.பத்மநாபன்
முனைவர் மார்கரெட் பாஸ்டின்

ஆ.பெறும்பாணாற்றுப்படை
முற்றோதுபவர்கள்:
பேராசிரியர் பிரமிளா குருமூர்த்தி
திரு.டி.கே.எஸ். கலைவாணன்
பேராசிரியர் க.இராம.தீதாலட்சுமி
பேராசிரியர் மா.வயித்தியலிங்கன்
முனைவர் மார்கரெட் பாஸ்டின்
பேராசிரியர் அரிமளம் சு.பத்மநாபன்
பேராசிரியர் எஸ்.ஏ.கே.துர்கா


பாகம் 3
அ.முல்லைப்பாட்டு

முற்றோதுபவர்கள்:
பேராசிரியர் மா.வயித்தியலிங்கன்
பேராசிரியர் எஸ்.ஏ.கே.துர்கா
பேராசிரியர் அரிமளம் சு.பத்மநாபன்


ஆ.மதுரைக்காஞ்சி
முற்றோதுபவர்கள்:
பேராசிரியர் பிரமிளா குருமூர்த்தி
திரு.டி.கே.எஸ். கலைவாணன்
பேராசிரியர் எஸ்.ஏ.கே.துர்கா
பேராசிரியர் மா.வயித்தியலிங்கன்
பேராசிரியர் அரிமளம் சு.பத்மநாபன்
திரு.மா.கோடிலிங்கம்

அன்புடன்
சுபா

1 comments:

குமரன் (Kumaran) | October 25, 2011 at 5:47 AM

மிக்க நன்றி சுபா.

Followers

THF goes blogging!

Heritage Tunes | மண்ணின் குரல் © 2008. Blog design by Randomness